top of page
Search
  • Writer's pictureAnže Jelar

Kmetijska veriga

Kmetijska veriga je zaporedje različnih stopenj ali korakov, ki se pojavijo med pridelavo kmetijskih proizvodov in njihovo končno porabo. Kmetijska veriga običajno vključuje številne različne vključene subjekte, kot so kmetje, živilska podjetja, trgovine, distributerji in potrošniki.


Kmetijska veriga se običajno začne s kmetijskimi proizvajalci, ki pridelujejo hrano na kmetijskih zemljiščih. Nato sledijo drugi koraki, kot so pakiranje, predelava, transport, distribucija in prodaja, preden končni potrošnik dobi izdelek. Vsaka stopnja kmetijske verige lahko vključuje različne procese in dejavnosti, ki vplivajo na kakovost in varnost hrane.


Učinkovito upravljanje kmetijske verige je ključno za zagotavljanje varne in kakovostne hrane za potrošnike. Poleg tega ima kmetijska veriga pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja in zagotavljanju trajnostne pridelave hrane. Zato so v zadnjem času kmetijska veriga in njeni učinki na okolje in družbo postali pomembna tema v kmetijskem sektorju in na globalni ravni.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page