top of page
Search
  • Writer's pictureAnže Jelar

Kmetijstvo

Kmetijstvo je panoga gospodarstva, ki se ukvarja z gojenjem rastlin in živali za pridelavo hrane, vlaken, energije in drugih proizvodov ter storitev. Kmetijstvo vključuje širok spekter dejavnosti, kot so obdelovanje zemlje, sadjarstvo, vinogradništvo, živinoreja, ribogojstvo in pridelava rastlinskih proizvodov.


Kmetijstvo je ena najstarejših in najpomembnejših gospodarskih dejavnosti, ki se izvaja po vsem svetu. Pravilno upravljanje kmetijstva je ključno za zagotavljanje zadostne hrane za prebivalstvo ter za zagotavljanje drugih pomembnih surovin, kot so oblačila, energija in drugi izdelki. Poleg tega ima kmetijstvo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in ohranjanju naravnih virov, kot so tla, voda in zrak.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page